Informacja


2.08.2016

Przypominamy, że ZABRONIONE jest SAMOWOLNE nasadzanie jakichkolwiek KRZEWÓW i DRZEW na terenach zielonych Spółdzielni. Wszelkie propozycje o nasadzeniach muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem do Spółdzielni celem ich zaopiniowania - tj. wyrażenia zgody lub odmowy na nasadzenia. Brak pozytywnej akceptacji lub nasadzenia wykonane bez ich uzgodnienia, będzie skutkować ich usuwaniem bez ponoszenia odpowiedzialności ze strony Spółdzielni.

Nadmieniamy, że powyższe jest podyktowane zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego budynków i ich instalacji (np. elewacji, kanalizacji, itd.) oraz zgłoszeniami od mieszkańców, którym nasadzone drzewa powodują zacienianie mieszkań lub uniemożliwiają odbiór telewizji z anten indywidualnych (na niskich kondygnacjach).


 

 

  Powrót do Aktualności