Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ


15.09.2022

Informujemy mieszkańców bloku przy ul. Długiej 14 w Krzeszowicach, że wraz z remontem instalacji elektrycznej zostanie wymieniony system domofonowy na cyfrowy typu: - Laskomex CD 2502 NR z unifonami typu LM 8/W-7, wraz z okablowaniem całej instalacji.

Za utrudnienia, które mogą wystąpić podczas prac - przepraszamy.


14.09.2022 (aktualizacja dołączonych materiałów o punkt 13).

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
 

Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.
6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie (porównaj punkt 7.) -  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z punkt 7. i punkt 8. - LINK
10. Pismo do Pana Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie. - LINK
11. Odpowiedź Urzędu Miasta Krzeszowice z dnia 29.06.2022 roku. - LINK
12. Stanowisko Spółdzielni odnośnie odpowiedzi UM Krzeszowice  z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11.) - LINK

13. Pismo Pana Burmistrza z dnia 2.09. br. podtrzymujące stanowisko Miasta wyrażone w piśmie z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11.) - LINK


13.09.2022

W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 19.09.2022 r. przystępuje do sukcesywnego uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłaszanie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel.: 12 282 10 43, 607 877 101.


12.09.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30

Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).


1.09.2022

Informujemy PT Mieszkańców Osiedla Centrum w Krzeszowicach, że spotkanie mieszkańców odbędzie się w dniu 6.09.2022 r (wtorek), godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 7 w Krzeszowicach.

Na spotkanie serdecznie zaprasza Zarząd Os. Centrum.


31.08.2022   

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców o NATYCHMIASTOWE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji C.O. proszone są o ich PILNE zgłoszenie do Spółdzielni, najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. do godziny 14:00.
Prosimy mieszkańców o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach centralnego ogrzewania szczególnie na 4-tych piętrach.


23.08.2022

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 14, że od dnia 29.08.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


4.08.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa świerku znajdującego się na działce nr 1651/60 („mienie” przy wiacie śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców bloków nr 12 i 14 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach), orientacyjne położenie drzewa oznaczone zostało znakiem na TEJ MAPCE.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 05.09.2022 r.

Dziękujemy.


9.07.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Targowej 33 w Krzeszowicach, że od dnia 12.07.2022 r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatki schodowej.
Prace wykonywać będzie firma: Adam Morek Zakład Remontowo-Budowlany Marko 2 z siedzibą ul. Azaliowa 41, 43-114 Brzeźnica.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura  Spółdzielni tel. 12 282-10-43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


5.05.2022

Alternatywne projekty dla budowy altan śmietnikowych, ul Żbicka 8 i 18.

1. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 18, na zebraniu w dn. 25.10.2021r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej, który jednak wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).

2. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 8, na zebraniu w dn. 25.10.2021 r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej (aby nie kolidował z lokalizacją przy budynku Żbicka 8).
Nowa propozycja wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).


29.04.2022

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Sienkiewicza w Zabierzowie:

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały nr XXXII/353/21 i XXXII/354/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2021 r. na terenie gminy Zabierzów odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz:
a) bioodpady - BIO – odpadki, obierki itp. (z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów).
b) bioodpady - BIO ZIELONE - stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
 

Dodatkowe pojemniki zostały dostawione do altan śmietnikowych. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji podanych na planszach.
Informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji były publikowane w Dodatku do Miesięcznika Gminy Zabierzów „Znad Rudawy” nr 1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów.


27.04.2022 (uaktualnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:

Sprzątaczka posesji - 1(pełny) etat.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• sprzątanie terenu wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym;
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości.

Miejsce pracy: Krzeszowice.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia zamieszczamy w TYM PLIKU.


27.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach.
Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach lub telefoniczne pod numerem 12 282-10-43 w godzinach pracy biura lub e-mail biuro@smprzyjazn.pl


1.06.2021

Problem odbioru odpadów gabarytowych w Zabierzowie był wielokrotnie zgłaszany przez Spółdzielnię do Urzędu Gminy Zabierzów - w zasadzie corocznie od 2016 roku (pierwsze pismo z dnia 11 marca 2016 r., złożone do Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 15 marca 2016 r.). Wystąpienia te nie przyniosły jednak poprawy w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi w Zabierzowie.
Działając imieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria adwokacka SBBS wystosowała do Wójta Gminy Zabierzów List Adwokacki w sprawie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z terenu os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, w zakresie odpadów wielkogabarytowych.
Z treścią ww. Listu możecie się Państwo zapoznać pobierając poniższy załącznik...[LINK do Listu]


11.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.

W odpowiedzi na to pismo, Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 29.04 br. podjęła Uchwałę nr XXX24/364/202 w której to uznają petycję w ww. piśmie za bezzasadną.

Link do pisma z UM - w załączeniu - LINK


27.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w sekcji Statut i Regulaminy zamieściliśmy aktualny, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 26.04.br., Regulamin Porządku Domowego. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem,


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI