Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ

UWAGA: W  związku  z  docierającymi sygnałami od lokatorów o kolejnych nieuprawnionych osobach podających się za kominiarzy dokonujących przeglądu instalacji wentylacyjnej, przestrzegamy aby w żadnym wypadku nie udostępniać mieszkań takim ludziom, ze względu na  możliwość okradzenia. Spółdzielnia na bieżąco podaje terminy i kto będzie wykonywał prace kominiarskie.


09.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 25 w Krzeszowicach, że od 19.07.2021r. firma ELWAST J.Walczowski, D. Walczowska, ul. Długa 19, 32-065 Krzeszowice rozpocznie prace przy wymianie obecnego analogowego systemu domofonowego na nowy cyfrowy.

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ


30.06.2021

Szanowni Państwo!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice prosi o złożenie oferty cenowej w zakresie utwardzenia terenu po budowę 18 szt. altan śmietnikowych na os. Jurajskim w Krzeszowicach.
1. Lokalizacja poszczególnych altan jest zobrazowana na załączonym schemacie (zał. nr 1)
2. Proponowany termin zakończenia prac do 30.09.2021 r. (lub prosimy podać inny termin, jeżeli proponowany nie jest możliwy przez Państwa do realizacji)
3. Szczegółowy opis zakresu robót:
a) Rozbiórka 100,00 m2 istniejącego podłoża betonowego o grubości średnio 12 cm. wraz z wywozem i utylizacją.
b) Rozbiórka 40,00 m2 istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na palety i dowozem do siedziby Zamawiającego.
c) Rozbiórka konstrukcji stalowej istniejących 4 szt. wiat śmietnikowych wraz z wywozem i utylizacją.
d) Wycięcie wraz z karczowaniem i utylizacją 3 szt. drzew: dziki bez o wys. ok. 2.7 m z odnogami o gr. 36-49, świerka o wys. ok 11.6 m i pniu o obwodzie 108 cm.
e) Utwardzenie 380 m2 kostką brukową szara gr. 6 cm Holland na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
f) Ułożenie 520 mb. obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
g) Zabudowa 216 szt. stóp fundamentowych betonowych o wym. 24x25x50 cm.

Zamawiający posiada dokumentację z dokładną wielkością i lokalizacją miejsc przeznaczonych do utwardzenia pod montaż wiat śmietnikowych.

Osobą kontaktową ze strony Spółdzielni jest Wiesław Zygmunt - Inspektor d.s. budowlanych; nr tel. 12-282-09-04 lub 12-282-10-43.
W miarę możliwości prosimy o przesyłanie ofert na załączonym formularzu (zał. nr 2 - plik formatu docx)
Oferty prosimy przesyłać do dnia 12.07.2021 r. na adres biuro@smprzyjażń.pl lub do biura Spółdzielni.


30.06.2021 (aktualizacja)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).

Więcej informacji w TYM PLIKU...


25.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 9 o niezwłoczne usunięcie przedmiotów łatwopalnych takich jak m.in.: opony, worki, meble i kartony, z korytarza piwnicznego do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek).
Po upływie wskazanego terminu wszystkie pozostawione w korytarzu piwnicznym przedmioty zostaną wyniesione do altany śmietnikowej, a w przypadku przedmiotów nieobjętych specyfikacją wywozu odpadów wielkogabarytowych (np. opony) zostaną one odpłatnie oddane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszt oczyszczania korytarza oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z utylizacją pozostałych przedmiotów zostaną sfinansowane z funduszu eksploatacyjnego budynku przy ul. Armii Krajowej 9, co w efekcie może przełożyć się na podniesienie w przyszłości stawki opłat mieszkaniowych dla wszystkich mieszkańców.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach oraz przepisami P-POŻ - §4 ust. 1 pkt. 18.e, §15 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 p.719):
ZABRONIONE JEST PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW ŁATWOPALNYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH I KORYTARZACH


21.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 23 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew, których umiejscowienie pokazane zostały na mapce (LINK).
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 5.08.2019 r. Dziękujemy.
(Procedura na wycięcie drzew została wszczęta na wniosek Burmistrza Gminy Krzeszowice).


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloków przy ul. Targowej 25 i Targowej 29 w Krzeszowicach, że w skrzynkach pocztowych znajdują się ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego.
PROSIMY O ZWROT ANKIET DO DNIA 29.06.2021r

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją.


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 9, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa jarzębu znajdującego się po stronie południowej bloku - kl. 2 (położenie drzewa zaznaczone na SZKICU...).
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 13.07.2021 r.

Dziękujemy.


1.06.2021

Problem odbioru odpadów gabarytowych w Zabierzowie był wielokrotnie zgłaszany przez Spółdzielnię do Urzędu Gminy Zabierzów - w zasadzie corocznie od 2016 roku (pierwsze pismo z dnia 11 marca 2016 r., złożone do Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 15 marca 2016 r.). Wystąpienia te nie przyniosły jednak poprawy w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi w Zabierzowie.
Działając imieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria adwokacka SBBS wystosowała do Wójta Gminy Zabierzów List Adwokacki w sprawie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z terenu os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, w zakresie odpadów wielkogabarytowych.
Z treścią ww. Listu możecie się Państwo zapoznać pobierając poniższy załącznik...[LINK do Listu]


1.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg następującego harmonogramu: (Harmonogram w załączniku).
Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma Biedroń Kominiarstwo, Arkadiusz Biedroń, Tenczynek ul. M.Reja 7. Wszyscy pracownicy firmy posiadają identyfikatory i środki ochrony osobistej.
W przypadku obawy o swoje zdrowie ( w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

[Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.]


31.05.2021

Informujemy, że z dniem 01.06.2021 roku zostaną otwarte place zabaw będące w zasobach Spółdzielni, tj. przy ul. Armii Krajowej 8, Długiej 10 i Żbickiej 8.
Wszystkich uczestników obowiązują zasady określone w Regulaminie korzystania z placów zabaw na czas zagrożenia epidemicznego Covid-19 (link do treści regulaminu)


20.05.2021

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach klatka I, że od dnia 26.05.2021 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania. Prace wykonywać będzie firma: „ELWAST” J. Walczowski, D. Walczowska s.c. z siedzibą ul. Długa 19 w Krzeszowicach.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań. Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.


17.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku nr 5 kl. 2 położonego na os. Henryka Sienkiewicza w Zabierzowie, że od 18.05.2021 r. firma ELWAST J.Walczowski, D. Walczowska, ul. Długa 19, 32-065 Krzeszowice rozpocznie prace przy wymianie obecnego analogowego systemu domofonowego na nowy cyfrowy.
W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ


11.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.

W odpowiedzi na to pismo, Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 29.04 br. podjęła Uchwałę nr XXX24/364/202 w której to uznają petycję w ww. piśmie za bezzasadną.

Link do pisma z UM - w załączeniu - LINK


05.05.2021

Prezentujemy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach od 12 do 23 kwietnia 2021 roku w sprawie pokrycia kosztów wymiany systemu domofonowego os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie:

Os. H. Sienkiewicza 4 kl. I (11 ankiet) – TAK 6, NIE 5
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 4 kl. II ( 6 ankiet) – TAK 5, NIE 0, NIEWAŻNA 1
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 5 kl. I ( 8 ankiet) – TAK 6, NIE 2
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 5 kl. II ( 10 ankiet) – TAK 9, NIE 1
(System domofonowy zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 6 kl. I ( 11 ankiet) – TAK 10, NIE 0, NIEWAŻNA 1
(System domofonowy zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 6 kl. II (11 ankiet) – TAK 7, NIE 4
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 7 kl. I ( 9 ankiet) – TAK 4, NIE 5
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 7 kl. II ( 6 ankiet) – TAK 6, NIE 0
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)


27.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w sekcji Statut i Regulaminy zamieściliśmy aktualny, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 26.04.br., Regulamin Porządku Domowego. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem,


8.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach, że od dnia 12.04.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się usuwanie usterek związanych z robotami termomodernizacyjnymi i elewacyjnymi budynku.
Prace w ramach gwarancji wykonywać będzie firma: Firma Budowlana „WARIK” z siedzibą: 32-540 Młoszowa ul. Wrzosowa 31.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


20.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że posiada w sprzedaży kostkę brukową Beathon z odzysku.
• grubość 8 cm: 11 zł netto +VAT za 1 m2
• grubość 6 cm: 9 zł netto +VAT za 1 m2
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni w godzinach pracy biura pod numerem tel.: 12 282 10 43.


04.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że dnia 01.12.2020 r. zawarła Umowę Inwestycyjną nr 18/EEII/2020 z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie ul. Kordylewskiego 11 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M20P006)” dotyczącej pozyskania pożyczki przeznaczonej na cel inwestycyjny związany z termomodernizacją budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Stopki 1.


14.07.2020 (aktualizacja dołączonych materiałów)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.

6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie w pkt. 7.  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z pkt. 7. i pkt 8. - LINK


17.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Krzeszowicach informuje, że od kwietnia 2020 roku nie wykonywała żadnych oprysków roślin.
Ponadto informujemy, że stosowane okresowo środki przeciw chwastom są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, posiadają odpowiednie atesty oraz decyzję o dopuszczeniu do obrotu.


2.06.2020

Informujemy P.T. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, że w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia nie jest jeszcze określony i prawdopodobnie WZ nie będzie zwołane do dnia 30.06.2020 r. (par. 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni).

Na podstawie art. 90 ustawy „Tarcza 1.0” (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 poz. 568) termin zwołania Walnego Zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.


20.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w ramach działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zakres zadań wykonywanych przez osoby sprzątające i porządkowe na terenie nieruchomości Spółdzielni jako priorytetowe w czasie epidemii, będą skupiały się na czynnościach związanych z podwyższeniem poziomu higieny części wspólnych budynków, tj.:
- nie rzadziej niż co drugi dzień: sprzątanie i mycie klatek schodowych oraz holi (dotychczas było 1 raz w tygodniu);
- codzienne przecieranie powierzchni ogólnodostępnych na wilgotno z użyciem detergentów; tj. takie, które mają częsty i bezpośredni kontakt z dłońmi wielu użytkowników, np.: klamki drzwi do klatek schodowych, poręcze, uchwyty, skrzynki pocztowe, przełączniki światła na klatkach.

Nadmieniamy, że na czas trwania epidemii, inne czynności z zakresu utrzymania czystości lub zieleni, np. koszenie trawy, przycinanie gałęzi, mycie okien na klatkach, sprzątanie zieleńców, będą traktowane jako drugorzędne i wykonywane doraźnie w uzasadnionych sytuacjach oraz po weryfikacji przez Dział Administracji.


26.03.2020

W związku z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu epidemii oraz zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy biura: tel. 12-282-09-04,12-282-10-43 e-mail: biuro@smprzyjazn.pl

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że osoby - których sprawy nie wymagają osobistej obecności w biurze Spółdzielni – NIE będą wpuszczane na teren biura.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji ww. zasady bezpieczeństwa będą respektowane ze zrozumieniem.


18.03.2020

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, związanym z ograniczeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2, prosimy Państwa o:
bezwzględne przestrzeganie kwarantanny przez osoby objęte OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ,
pozostanie w domach - w szczególności osób bardziej narażonych na zachorowanie,
zachowanie podwyższonego poziomu higieny, w szczególności częstego mycia rąk,
zachowanie dystansu - odległość minimum 2 metry w rozmowach lub w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami, również na zewnątrz, np. w czasie spacerów, w kolejkach po zakupy, na placach zabaw, itd.,
obowiązkowe zakrywanie ust podczas kichania lub kaszlu (najlepiej przedramieniem lub wewnętrzną stroną łokcia),
unikanie podawania rąk na powitanie,
ograniczenie płacenia gotówką do niezbędnego minimum (należy starać się używać kart płatniczych),
w miarę możliwości: unikanie dotykania przedmiotów, które są przedmiotami ogólnodostępnego powszechnego przeznaczenia, np. poręczy, klamek, itd.
 

Jednocześnie prosimy naszych mieszkańców, aby zwracali uwagę na swoich bliskich i sąsiadów, szczególnie tych niesamodzielnych lub starszych, aby pomóc im
w dokonywaniu niezbędnych zakupów artykułów spożywczych lub leków.

Jeżeli jakieś osoby nie mają możliwości skorzystać z pomocy bliskich, to prosimy o zgłaszanie tych sytuacji do GOPS’u w Krzeszowicach (tel. 12 258 30 83, -87) lub za pośrednictwem Spółdzielni (tel. 12-282-09-04; 12-282-10-43, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl). Spółdzielnia w takich przypadkach będzie starała się powiadomić odpowiednie służby miejskie, organizacje społeczne, itp.


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI