Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ

UWAGA: W  związku  z  docierającymi sygnałami od lokatorów o kolejnych nieuprawnionych osobach podających się za kominiarzy dokonujących przeglądu instalacji wentylacyjnej, przestrzegamy aby w żadnym wypadku nie udostępniać mieszkań takim ludziom, ze względu na  możliwość okradzenia. Spółdzielnia na bieżąco podaje terminy i kto będzie wykonywał prace kominiarskie.


9.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku nr 4 położonego na os. Henryka Sienkiewicza w Zabierzowie, że w związku z koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych prac na głównej instalacji wodnej w dniu 13.04.2021 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


8.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach, że od dnia 12.04.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się usuwanie usterek związanych z robotami termomodernizacyjnymi i elewacyjnymi budynku.
Prace w ramach gwarancji wykonywać będzie firma: Firma Budowlana „WARIK” z siedzibą: 32-540 Młoszowa ul. Wrzosowa 31.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


5.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.


4.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku os. H. Sienkiewicza 4 w Zabierzowie, że od dnia 10.03.2021 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.

Prace wykonywać będzie firma: „ELWAST” J. Walczowski, D. Walczowska s.c. z siedzibą ul. Długa 19 w Krzeszowicach.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań. Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


24.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach”.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 24.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 19.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 19.03.2021 r.


22.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 14 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew w podanej na planiku lokalizacji (LINK do lokalizacji)


22.02.2021

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku na osiedlu H. Sienkiewicza 5 w Zabierzowie, że od dnia 25.02.2021 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania. Prace wykonywać będzie firma: „ELWAST” J. Walczowski, D. Walczowska s.c. z siedzibą ul. Długa 19 w Krzeszowicach.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.  Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.

Informujemy ponadto mieszkańców bloku na osiedlu H. Sienkiewicza 7 w Zabierzowie, że od dnia 25.02.2021 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatek schodowych. Prace wykonywać będzie firma: Adam Morek. Zakład Remontowo-Budowlany Marko 2 z siedzibą ul. Azaliowa 41, 43-114 Brzeźnica.

Wszelkie pytania odnośnie wykonywanych prac prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


12.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych (południowych) budynków w Krzeszowicach:

1. ul. Armii Krajowej 7,
2. ul. Armii Krajowej 9,
3. ul. Armii Krajowej 11.
4. ul. Armii Krajowej 13
5. ul. Targowa 31
6. ul. Długa 21

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 11.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 12.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 12.03.2021 r.


09.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku:
KONSERWATOR - ELEKTRYK

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• prace związane z bezpośrednią eksploatacją budynków w zakresie instalacji elektrycznych,
• prace związane z bieżącą konserwacją ogólnobudowlaną (pokrycia dachowe, stolarka, elementy budowlane),
• prace związane z bieżącą konserwacją instalacji wod.-kan. i c.o. w częściach wspólnych.

II. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• uprawnienia energetyczne w celu dokonywania napraw instalacji elektrycznej,
• wiedza praktyczna,
• zdolność do pracy na wysokości,
• zaangażowanie w wypełniane obowiązki,
• dyspozycyjność, terminowość, rzetelność,
• dobry stan zdrowia.

III. Dodatkowo, mile widziane jest posiadanie:
• doświadczenia na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B,
• możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

IV. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
• Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzyjazn.pl ,
• Podanie lub CV należy przekazać do dnia 23.02.2021 r. do godz. 14:00 na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "konserwator-elektryk aplikacja"), pocztą na adres: ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio do biura Spółdzielni.

V. Informacje uzupełniające:
• Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: marzec 2021 r.
• Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami w okresie luty/marzec 2021 r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12-282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


01.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 13 w Krzeszowicach, o możliwości wynajęcia pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 1,2 m2 w klatce pierwszej (zabudowa pod schodami).
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Administracji Spółdzielni pod numerem telefonu: 12 282 10 43 lub 12 282 09 04 w godzinach pracy biura.


27.01.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku os. H. Sienkiewicza 7 w Zabierzowie, że od dnia 3.02.2021 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELWAST” J. Walczowski, D. Walczowska s.c. z siedzibą: ul. Długa 19 w Krzeszowicach.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


05.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, został przygotowany projekt zmian do Statutu Spółdzielni. Dokument został umieszczony na FORUM pod TYM LINKIEM. Prosimy o zapoznanie się z treścią. Zmiany do Statutu zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, którego to termin zostanie podany, jak tylko będzie to możliwe.


05.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w siedzibie Spółdzielni - Krzeszowice ul. Długa 18 A, telefoniczne pod numerem 12 282 10 43 w godzinach pracy tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub mail biuro@smprzyjazn.pl


21.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko konserwator-elektryk. Więcej szczegółów w TYM ZAŁĄCZNIKU.


20.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że posiada w sprzedaży kostkę brukową Beathon z odzysku.
• grubość 8 cm: 11 zł netto +VAT za 1 m2
• grubość 6 cm: 9 zł netto +VAT za 1 m2
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni w godzinach pracy biura pod numerem tel.: 12 282 10 43.


04.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że dnia 01.12.2020 r. zawarła Umowę Inwestycyjną nr 18/EEII/2020 z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie ul. Kordylewskiego 11 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M20P006)” dotyczącej pozyskania pożyczki przeznaczonej na cel inwestycyjny związany z termomodernizacją budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Stopki 1.


14.07.2020 (aktualizacja dołączonych materiałów)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.

6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie w pkt. 7.  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z pkt. 7. i pkt 8. - LINK


17.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Krzeszowicach informuje, że od kwietnia 2020 roku nie wykonywała żadnych oprysków roślin.
Ponadto informujemy, że stosowane okresowo środki przeciw chwastom są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, posiadają odpowiednie atesty oraz decyzję o dopuszczeniu do obrotu.


4.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego w dniu 01.06.2020 r. i zalaniem piwnic, mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty od WiK Krzeszowice.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni, tel.: 12 282 10 43.


2.06.2020

Informujemy P.T. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, że w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia nie jest jeszcze określony i prawdopodobnie WZ nie będzie zwołane do dnia 30.06.2020 r. (par. 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni).

Na podstawie art. 90 ustawy „Tarcza 1.0” (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 poz. 568) termin zwołania Walnego Zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.


20.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w ramach działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zakres zadań wykonywanych przez osoby sprzątające i porządkowe na terenie nieruchomości Spółdzielni jako priorytetowe w czasie epidemii, będą skupiały się na czynnościach związanych z podwyższeniem poziomu higieny części wspólnych budynków, tj.:
- nie rzadziej niż co drugi dzień: sprzątanie i mycie klatek schodowych oraz holi (dotychczas było 1 raz w tygodniu);
- codzienne przecieranie powierzchni ogólnodostępnych na wilgotno z użyciem detergentów; tj. takie, które mają częsty i bezpośredni kontakt z dłońmi wielu użytkowników, np.: klamki drzwi do klatek schodowych, poręcze, uchwyty, skrzynki pocztowe, przełączniki światła na klatkach.

Nadmieniamy, że na czas trwania epidemii, inne czynności z zakresu utrzymania czystości lub zieleni, np. koszenie trawy, przycinanie gałęzi, mycie okien na klatkach, sprzątanie zieleńców, będą traktowane jako drugorzędne i wykonywane doraźnie w uzasadnionych sytuacjach oraz po weryfikacji przez Dział Administracji.


26.03.2020

W związku z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu epidemii oraz zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy biura: tel. 12-282-09-04,12-282-10-43 e-mail: biuro@smprzyjazn.pl

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że osoby - których sprawy nie wymagają osobistej obecności w biurze Spółdzielni – NIE będą wpuszczane na teren biura.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji ww. zasady bezpieczeństwa będą respektowane ze zrozumieniem.


20.03.2020

Place zabaw w zasobach Spółdzielni z dniem dzisiejszym zostają zamknięte - do odwołania.
Pomimo prawnego braku zakazu użytkowania placów zabaw, zostają one zamknięte celem uniknięcia potencjalnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


18.03.2020

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, związanym z ograniczeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2, prosimy Państwa o:
bezwzględne przestrzeganie kwarantanny przez osoby objęte OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ,
pozostanie w domach - w szczególności osób bardziej narażonych na zachorowanie,
zachowanie podwyższonego poziomu higieny, w szczególności częstego mycia rąk,
zachowanie dystansu - odległość minimum 2 metry w rozmowach lub w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami, również na zewnątrz, np. w czasie spacerów, w kolejkach po zakupy, na placach zabaw, itd.,
obowiązkowe zakrywanie ust podczas kichania lub kaszlu (najlepiej przedramieniem lub wewnętrzną stroną łokcia),
unikanie podawania rąk na powitanie,
ograniczenie płacenia gotówką do niezbędnego minimum (należy starać się używać kart płatniczych),
w miarę możliwości: unikanie dotykania przedmiotów, które są przedmiotami ogólnodostępnego powszechnego przeznaczenia, np. poręczy, klamek, itd.
 

Jednocześnie prosimy naszych mieszkańców, aby zwracali uwagę na swoich bliskich i sąsiadów, szczególnie tych niesamodzielnych lub starszych, aby pomóc im
w dokonywaniu niezbędnych zakupów artykułów spożywczych lub leków.

Jeżeli jakieś osoby nie mają możliwości skorzystać z pomocy bliskich, to prosimy o zgłaszanie tych sytuacji do GOPS’u w Krzeszowicach (tel. 12 258 30 83, -87) lub za pośrednictwem Spółdzielni (tel. 12-282-09-04; 12-282-10-43, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl). Spółdzielnia w takich przypadkach będzie starała się powiadomić odpowiednie służby miejskie, organizacje społeczne, itp.


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI