Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ


16.03.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 20 w Krzeszowicach, że od dnia 27.03.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji północnej.
Prace wykonywać będzie firma „W.M. EXPERT” WOJCIECH MIKOŁAJCZYK, 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 42
Przepraszamy za utrudnienia.


Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum, Małgorzata Podoba, zawiadamia i zaprasza PT Mieszkańców Osiedla Centrum na ZEBRANIE OSIEDLA.

Zebranie odbędzie się 23.03. br. o godz. 17:00 (I termin) oraz o 17:15 ( II termin) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Szkolna 7.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania;
2. Wybór protokolanta;
3. Przyjęcie porządku zebrania;
4. Rozmowa z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa i porządku na osiedlu;
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Centrum za rok 2022;
6. Omówienie bieżących spraw;
7. Dyskusja i wolne wnioski;
8. Zakończenie Zebrania.


15.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach.
Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach lub telefoniczne pod numerem 12 282-10-43 w godzinach pracy biura lub e-mail biuro@smprzyjazn.pl


14.03.2023

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 18 kl. I w Krzeszowicach, że od dnia 17.03.2022 r. (piątek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatki schodowej.
Prace wykonywać będzie Zakład Remontowo-Budowlany „MARKO 2", Adam Morek, 34-114 BRZEŹNICA, ul. Azaliowa 41
Prosimy o sunięcie z klatki schodowej wszelkich rzeczy i sprzętów.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


6.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynków w Krzeszowicach przy ul. Długiej 14 i Długiej 18 w Krzeszowicach, że od dnia 09.03.2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatek schodowych.
Prace wykonywać będzie: Firma Usługowo-Handlowa „NOWIX” Mariusz Nowak z siedzibą: 32-566 Alwernia ul. H. Sienkiewicza 7.
Prosimy o usunięcie z klatki schodowej wszelkich rzeczy i sprzętów.


2.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” informuje, że od dnia 08.03.2023 r (czwartek) rozpoczyna kontynuację obowiązkowej wymiany wodomierzy (2 termin) w lokalach nie udostępnionych w pierwszym terminie. Wykonawcą prac jest firma Apator Powogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Osoby dokonujące wymiany wodomierzy będą się legitymować stosownymi identyfikatorami.
Prosimy przygotowanie dostępu do wodomierzy oraz obecność w mieszkaniu osoby dorosłej. Po wymianie wodomierzy zostanie sporządzony protokół wymiany, na którym umieszczone zostaną dane o demontowanych i zamontowanych wodomierzach.
Z powodu mogących wystąpić przerw w dostawie wody prosimy o nie pozostawianie bez nadzoru pralek, zmywarek, itp.

Harmonogram wymiany wodomierzy wg bloków - LINK


9.11.2022 (aktualizacja dołączonych materiałów o punkty 14 i 15).

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
 

Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.
6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie (porównaj punkt 7). -  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z punkt 7. i punkt 8. - LINK
10. Pismo do Pana Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie. - LINK
11. Odpowiedź Urzędu Miasta Krzeszowice z dnia 29.06.2022 roku. - LINK
12. Stanowisko Spółdzielni odnośnie odpowiedzi UM Krzeszowice  z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11). - LINK

13. Pismo Pana Burmistrza z dnia 2.09. br. podtrzymujące stanowisko Miasta wyrażone w piśmie z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11). - LINK
14. Ponowienie propozycji spotkania informacyjnego z mieszkańcami bloków ul. Armii Krajowej. - LINK
15. Odpowiedź negująca potrzebę spotkania (punkt 14). - LINK


5.05.2022

Alternatywne projekty dla budowy altan śmietnikowych, ul Żbicka 8 i 18.

1. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 18, na zebraniu w dn. 25.10.2021r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej, który jednak wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).

2. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 8, na zebraniu w dn. 25.10.2021 r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej (aby nie kolidował z lokalizacją przy budynku Żbicka 8).
Nowa propozycja wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).


29.04.2022

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Sienkiewicza w Zabierzowie:

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały nr XXXII/353/21 i XXXII/354/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2021 r. na terenie gminy Zabierzów odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz:
a) bioodpady - BIO – odpadki, obierki itp. (z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów).
b) bioodpady - BIO ZIELONE - stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
 

Dodatkowe pojemniki zostały dostawione do altan śmietnikowych. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji podanych na planszach.
Informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji były publikowane w Dodatku do Miesięcznika Gminy Zabierzów „Znad Rudawy” nr 1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów.


1.06.2021

Problem odbioru odpadów gabarytowych w Zabierzowie był wielokrotnie zgłaszany przez Spółdzielnię do Urzędu Gminy Zabierzów - w zasadzie corocznie od 2016 roku (pierwsze pismo z dnia 11 marca 2016 r., złożone do Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 15 marca 2016 r.). Wystąpienia te nie przyniosły jednak poprawy w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi w Zabierzowie.
Działając imieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria adwokacka SBBS wystosowała do Wójta Gminy Zabierzów List Adwokacki w sprawie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z terenu os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, w zakresie odpadów wielkogabarytowych.
Z treścią ww. Listu możecie się Państwo zapoznać pobierając poniższy załącznik...[LINK do Listu]


11.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.

W odpowiedzi na to pismo, Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 29.04 br. podjęła Uchwałę nr XXX24/364/202 w której to uznają petycję w ww. piśmie za bezzasadną.

Link do pisma z UM - w załączeniu - LINK


27.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w sekcji Statut i Regulaminy zamieściliśmy aktualny, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 26.04.br., Regulamin Porządku Domowego. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem,


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI