O G Ł O S Z E N I A   i    Z A W I A D O M I E N I A

BIEŻĄCE!!!

Ogłoszenia zakończone - TUTAJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w siedzibie Spółdzielni - Krzeszowice ul. Długa 18 A, telefoniczne pod numerem 12 282 10 43 w godzinach pracy tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub mail biuro@smprzyjazn.pl

 


30.06.2021

Szanowni Państwo!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice prosi o złożenie oferty cenowej w zakresie utwardzenia terenu po budowę 18 szt. altan śmietnikowych na os. Jurajskim w Krzeszowicach.
1. Lokalizacja poszczególnych altan jest zobrazowana na załączonym schemacie (zał. nr 1)
2. Proponowany termin zakończenia prac do 30.09.2021 r. (lub prosimy podać inny termin, jeżeli proponowany nie jest możliwy przez Państwa do realizacji)
3. Szczegółowy opis zakresu robót:
a) Rozbiórka 100,00 m2 istniejącego podłoża betonowego o grubości średnio 12 cm. wraz z wywozem i utylizacją.
b) Rozbiórka 40,00 m2 istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na palety i dowozem do siedziby Zamawiającego.
c) Rozbiórka konstrukcji stalowej istniejących 4 szt. wiat śmietnikowych wraz z wywozem i utylizacją.
d) Wycięcie wraz z karczowaniem i utylizacją 3 szt. drzew: dziki bez o wys. ok. 2.7 m z odnogami o gr. 36-49, świerka o wys. ok 11.6 m i pniu o obwodzie 108 cm.
e) Utwardzenie 380 m2 kostką brukową szara gr. 6 cm Holland na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
f) Ułożenie 520 mb. obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
g) Zabudowa 216 szt. stóp fundamentowych betonowych o wym. 24x25x50 cm.

Zamawiający posiada dokumentację z dokładną wielkością i lokalizacją miejsc przeznaczonych do utwardzenia pod montaż wiat śmietnikowych.

Osobą kontaktową ze strony Spółdzielni jest Wiesław Zygmunt - Inspektor d.s. budowlanych; nr tel. 12-282-09-04 lub 12-282-10-43.
W miarę możliwości prosimy o przesyłanie ofert na załączonym formularzu (zał. nr 2 - plik formatu docx)
Oferty prosimy przesyłać do dnia 12.07.2021 r. na adres biuro@smprzyjażń.pl lub do biura Spółdzielni.


26.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).

Więcej informacji w TYM PLIKU...