SKŁAD  RADY NADZORCZEJ
na kadencję 2017-2020
 

Adam Sobczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agata Tarnowska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Antoni Kucharski Sekretarz Rady Nadzorczej
Czesław Korbiel Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kubaty Członek Rady Nadzorczej
Barbara Mądra Członek Rady Nadzorczej
Wanda Stachańczyk Członek Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Wanda Stachańczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Czesław Korbiel  
Jerzy Kubaty  

SKŁAD KOMISJI GZM
Antoni Kucharski Przewodniczący Komisji GZM
Czesław Korbiel  
Barbara Mądra  


HARMONOGRAM DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700