SKŁAD  RADY NADZORCZEJ
na kadencję 2022-2025 (od 1.07.2022)

(składy komisji i inne zostaną uzupełnione w późniejszym terminie)
 

Adam Sobczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Hapek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wanda Stachańczyk Oddelegowana do p.o. Prezesa Zarządu
Jerzy Kubaty Członek Rady Nadzorczej
Barbara Mądra Członek Rady Nadzorczej
Irena Nowak p.o. Sekretarza Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Adam Sobczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Hapek Członek Komisji Rewizyjnej
Irena Nowak Członek Komisji Rewizyjnej

SKŁAD KOMISJI GZM
   
   
   


HARMONOGRAM DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700

Data Pełniący(a) dyżur (miejsce)
08.01.2024 Marcin Hapek (Krzeszowice)
05.02.2024 Barbara Mądra (Krzeszowice)
05.02.2024 Jerzy Kubaty (Zabierzów)
04.03.2024 Adam Sobczyk (Krzeszowice)
08.04.2024 Irena Nowak (Krzeszowice)
06.05.2024 Jerzy Kubaty (Zabierzów)
03.06.2024 Wanda Stachańczyk (Krzeszowice)