SKŁAD  RADY NADZORCZEJ
na kadencję 2022-2025 (od 1.07.2022)

(składy komisji i inne zostaną uzupełnione w późniejszym terminie)
 

Adam Sobczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Hapek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wanda Stachańczyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Kubaty Członek Rady Nadzorczej
Barbara Mądra Członek Rady Nadzorczej
Irena Nowak Członek Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

   
   
   

SKŁAD KOMISJI GZM
   
   
   


HARMONOGRAM DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700

Data Pełniący(a) dyżur (miejsce)
6.02.2023 Marcin Hapek (Krzeszowice)
6.03.2023 Irena Nowak (Krzeszowice)
3.04.2023 Adam Sobczyk (Krzeszowice)
8.05.2023 Wanda Stachańczyk (Krzeszowice)
5.06.2023 Barbara Mądra((Krzeszowice)
3.07.2023 Jerzy Kubaty (Zabierzów)