SKŁAD ZARZĄDU
(Od 01-01-2020 r.)


Wiktor Sajdera-Balicki Prezes Zarządu
Urszula Liptak Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni - Główny Księgowy