SKŁAD ZARZĄDU
(Od 29-01-2024 r.)


mgr inż. Urszula Liptak Prezes Zarządu
Wanda Stachańczyk p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu (Główny Księgowy)

Dyżury Członków Zarządu:
·
w każdy poniedziałek roboczy w godzinach 13:00 – 15:00: