SKŁAD ZARZĄDU
(Od 01-01-2020 r.)


mgr inż. Wiktor Sajdera-Balicki Prezes Zarządu
mgr inż. Urszula Liptak Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni - Główny Księgowy