Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 108
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Post autor: admin » 27 lis 2020, 14:27

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021.
• Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w formie elektronicznie po zgłoszeniu na email ).
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 21.12.2020 r. o godz. 13:00.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

ODPOWIEDZ