Konkurs Ofert - mała architektura

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 140
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Konkurs Ofert - mała architektura

Post autor: admin » 04 kwie 2019, 09:55

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza n.w. KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na:
1. Budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków położonych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25, 29, 31, 33; ul. Armii Krajowej 7, 11, 13 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza 4, 6, 7 .
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2019 r.
Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

2. Modernizację placów zabaw w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zlokalizowanych w Krzeszowicach przy ul. Żbicka/Długa, ul. Długa/Studencka, ul. Armii Krajowej.
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.05.2019 r.
Wadium w wysokości 1 500,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 4.04.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki, po wpłaceniu kwoty 61,50 zł brutto za każdy SIWZ na rachunek bankowy SMLW „Przyjaźń” PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446,
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 26.04.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 12:00.
• Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ODPOWIEDZ