Przetarg - Żbicka 4 malowanie klatek

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 171
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Przetarg - Żbicka 4 malowanie klatek

Post autor: admin »

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzeszowicach przy ul. Żbickiej 4.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.04.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 16.05.2022 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 12:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 16.05.2022 r.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
ODPOWIEDZ