Remont instalacji i prace malarskie - przetarg

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 175
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Remont instalacji i prace malarskie - przetarg

Post autor: admin »

18.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16, 23 i ul. Targowej 25.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18 i ul. Żbickiej 18.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 18.01.2023 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 10.02.2023 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 10.02.2023 r.
ODPOWIEDZ