Konkurs na Prezesa Zarządu SMLW "Przyjażń"

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 175
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Konkurs na Prezesa Zarządu SMLW "Przyjażń"

Post autor: admin »

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• co najmniej 10-letni staż pracy
• znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
• znajomość zasad zarządzania majątkiem spółdzielni
• umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
• komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji oraz prowadzenia negocjacji
• znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych
• znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych
• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
• dyspozycyjność
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
• dobry stan zdrowia
• znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego (Regulamin wraz z załącznikami) należy pobrać z podanych niżej linków:
LINK do REGULAMINU
LINK do ZAŁĄCZNIKÓW (Format MS Word, do wypełnienia na komputerze)

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU - nie otwierać”
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
ODPOWIEDZ