Przetargi - inst. elektryczne i roboty malarskie

W tym dziale bedziemy zamieszczać ogłoszenia o przetargach przeprowadzonych przez Spółdzielnie.
admin
Site Admin
Posty: 168
Rejestracja: 13 cze 2017, 02:12

Przetargi - inst. elektryczne i roboty malarskie

Post autor: admin »

23.02.2022.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18, Żbickiej 18.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 31 i 33.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 23.02.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446;
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 18.03.2022 r. do godz. 14:00;
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A w dniu 21.03.2022 r. o godzinach określonych w SIWZ;
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 18.03.2022 r;
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43;
ODPOWIEDZ