SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"PRZYJAŹŃ" w KRZESZOWICACH